Groen Bedrijf Wim Wagenaar
Veerseweg 68 A, 4351 SG Veere. , Tel. 0118 502145.   e-mail:info@wimwagenaar.nl

zondag 04 april 2010,

"MEST-STOFFEN"
.
Iedere plant zijn eigen meststof ???  "Laet me nie lache....!!!"
Waar moet ik mee bemesten en is bemesten al nodig ?
De bemesting van de siertuin is volgens mijn gezonde boere-verstand niet al te dikwijls noodzakelijk ,op nieuwe tuinen die goed zijn omgespit, kan een bemesting het eerste jaar achterwege blijven, je kunt dan eens op je gemak bekijken hoe de planten aan de groei gaan, dat moet trouwens ook eerst gebeuren voor een plant iets met mest kan....., bovendien heeft er meestal enkele jaren geen intensieve land- of tuinbouw plaats gehad op de percelen die voor de bouw bestemd waren , waardoor de grond tot rust is gekomen en een natuurlijke reserve aan voedingsstoffen heeft opgebouwd.
Vanaf het tweede groeiseizoen kan er dan wat bemest worden ,of je wacht gewoon af tot je kunt zien dat de plantengroei tegenvalt .Ook de bladkleur is een goede graadmeter of er al dan niet bemest moet worden, gelig blad wat normaal groen moet zijn duidt op een gebrek aan stikstof en met een beetje goede wil kun je dan aannemen dat ook de andere voedingsstoffen aan aanvulling toe zijn.Wil je daar zekerheid over neem dan een keer een grondmonster en stuur dat naar een erkend laboratorium voor grond- en gewas-onderzoek, je krijgt dan een bodemanalyse en een bemestingsadvies.Maar de bemesting van een siertuin blijft altijd een verhaal van gemiddelden want je kunt natuurlijk nooit per gewas gaan bemesten, al wil de kunstmestfabrikant ,(of waarschijnlijker de kunstmestverpakkers), U laten geloven dat er voor iedere soort een andere meststof nodig is ."Gloof ter niks van mensen ,'t is alleen de verpakking die 'j moe betaele"!!!
Al die soorten Heide-,Koniferen-,Rhododendron-,Aardbeien-, Aardappel-, Peren-en weet-ik-veel-wat die man nog meer bedacht heeft -mest komen allemaal uit dezelfde fabriek,en de verschillen zijn minimaal ,het gaat dan om een procent stikstof meer of een procent kali meer of minder en daar kun je natuurlijk eindeloos mee combineren ,het is alleen het etiket dat dus duur betaald moet worden ....En stel , ik zeg: "stel"..., dat nu al die soorten meststoffen verschillende samenstellingen hebben dan is en blijft het nog een overbodige zaak want die plant neemt toch alleen maar op wat ie op dat moment nodig heeft ,en dat is dan weer voor iedere plantensoort verschillend en dat is dan weer afhankelijk van vele andere faktoren waar wij geen grip op hebben, b.v.van het weer,nat of droog ,van de groeisnelheid van de plant ,van de grondsoort , het jaargetijde, etc..
Het is ook niet zo dat er eerst mest moet zijn voor de plant gaat groeien, neen het is precies andersom ,er moet EERST GROEI zijn voordat de plant mest kan opnemen....!!! Gooi dus nooit kunstmest in het plantgat als u een struik gaat planten, die arme donder kan daar voorlopig niets mee, erger nog , de kans is groot dat u zijn eerste worteltjes verbrandt vanwege een te hoog zoutgehalte in het plantgat...De ene soort gebruikt meer stikstof dan de andere ,dat geldt ook voor de kali en phosphor-opname's.Een echte bladplant zoals bijv.gras zal meer stikstof opnemen ,dat is n.l. noodzakelijk voor de vorming van veel bladgroen , mits er voldoende licht aanwezig is , anders helpt stikstof ook weer niet, het wordt niet opgenomen , (najaar en winter b.v).Phosphor zal meer bij de plant in trek zijn bij bloeiende gewassen ,zoals b.v. snijbloemen .Kali speelt een belangrijke rol bij de vorming van reservevoedsel in de vorm van bollen en knollen. Hoe wil een alle-soorten-kunstmest-verkoper u dus uitleggen dat u elk soort zijn eigen mest moet geven ! En dan ook nog te bedenken dat al die wortels van die verschillende soorten tuinplanten onder de grond kriskras door en over elkaar groeien....vandaer dus:...laet me nie lache !!!
VOORBEELD;
We nemen een ouderwetse Dahlia-plant , die zal in het begin van zijn groeiperiode veel stikstof opnemen want er moet gegroeid worden ,(bladontwikkeling), daarna komt de bloei en moet er phosphor in de grond gereed zijn voor een rijke en langdurige bloei , naarmate het seizoen vordert en het een beetje koeler wordt gaat er onder de grond een flinke knol groeien waar het reservevoedsel voor het volgende jaar in opgeslagen gaat worden en is er veel kali nodig...
"BEBRIEP JE 'R NOE NOG WAT VAN ,? 
JA ..? HOED ZO, DAN  BEE'J EEN KNAPPE VENT , OF WUUF NATUURLIJK..."
NEE...?  "DA'S NOG VEE BETER WAN D'R IS HIN VERSTANDIG MENS DIE DIE ONZIN KAN BEGRIEPE"
Zoals ik al zei, ga vanaf het tweede jaar een beetje bijmesten met mengmest , A.S.F. korrels bijvoorbeeld , wordt ook wel een n.p.k.-meststof genoemd omdat hier de drie belangrijke voedingsstoffen in een bepaalde verhouding dooreen gemengd in zitten, de N staat voor stikstof, de P voor phosphor, en de K voor kali, dit zijn de gebruiksnamen of afkortingen van de scheikundige namen, of formule's van de meststoffen en daar ga ik in dit verhaal niet verder op in, ook de werking en de oplosbaarheid in het bodemvocht en de binding aan het klei-humuscomplex van de diverse meststoffen laat ik maar even rusten in de,op dat gebied toch wat stoffige achterhoek van mijn kleine grijze celletjes. Een vuistregel is 5 kg.per are ,(100 vierk.mtr.), gewoon elk voorjaar en dan afwachten of de groei er goed in blijft, het gras moet in de loop van het jaar nog wel eens bijgemest worden, dat kun je dan alleen met stikstof doen, K.A.S. bijvoorbeeld (kalk-ammon-salpeter) dat is alleen stikstof voor de bladgroei. Er zijn voor het gras ook goede langzaamwerkende meststoffen in de handel, die strooi je dan b.v. als de eerste bemesting is uitgewerkt , zo ongeveer halverwege de zomer , dat is dan echt genoeg voor de rest van het jaar. Voor wie niets met kunst te maken wil hebben, tenminste niet in de natuur, zijn er de natuurlijke meststoffen , stront dus , alleen is het mooi gedroogd en gekorreld , maar stront blijft stront.  De vreselijke hoeveelheid merken ga ik vanzelfsprekend niet op in , ook hier heeft de commercie uiteraard toegeslagen en het ene merk is nog beter dan het andere..., kan niet want in zijn pure vorm blijft stront gewoon stront of ze hebben er gewoon kunstmest door gegooid. En je moet ook niet denken dat je het veel beter doet dan iemand die kunstmest strooit, het is gewoon een andere manier voor mensen met een andere instelling misschien, maar het gaat om dezelfde meststoffen. En stikstof wordt gewoon uit de ons omringende lucht gehaald en phosphor en kali uit de bodem van Moeder Aarde.
Als het over ons millieu gaat dan zit het verschil meer in de hoeveelheid die je strooit , bij het gebruik van kunstmest kan dat snel gebeuren als je met een wat gulle hand strooit, het gevolg is dat een deel van de meststoffen niet door de planten wordt gebruikt en gewoon met de regen mee uitspoelt en zo het sloot- en bodemwater weer verontreinigt. En voor kunstmest zijn er natuurlijk fabrieken nodig die de lucht verontreinigen, maar wie even nadenkt weet dat ook de koe die poept het gras gegeten heeft dat met kunstmest uit de fabriek bemest is...., en zo is, net als die hoop koeiestront.... het cirkeltje  weer rond. 

Nou 'k ope daaj er wi een bitje wiezder van hore bin , en aa 'j 't nie mi begriept kom je mer is langs ,(moe'j natuurlijk toch doe ee).
Wim Waegenaer.

naar inhoud     vorige pagina     volgende paginaMail deze site ook eens naar een kennis