Groen Bedrijf Wim Wagenaar
Veerseweg 68 A, 4351 SG Veere. , Tel. 0118 502145.   e-mail:info@wimwagenaar.nl 

 

zaterdag 7 juli 2007.

PLANTGAT-BEHANDELING ., (' huh, moet dat dan behandeld ore'?)
Nou en of dat moet, het is n.l. maar zelden dat de grond waarin je gaat planten tot op grote diepte mooi los is, verre van dat, en als we over nieuwe tuinen praten dan kan je spa er soms nauwelijks in gestoken worden. Bij het planten van apart staande bomen en struiken graven we aparte plantgaten en voor hagen graven we het makkelijkste een brede ondiepe sleuf.
We gaan nooit planten als het te nat is . Wanneer is het te nat . Als er water in de zojuist gegraven gaten komt te staan dan is het te nat en moet u wachten op betere tijden. Ook als er rare zuigende en soppende geluiden zijn te horen bij het lopen of de spade uit de grond halen dan is dat een hint van Moeder Aarde dat ze nog niet gereed is om planten te ontvangen en wasdom te geven. De behandeling van een plantgat bestaat uit twee onderdelen;
1.Het graven van het gat.
 U begint dus met het graven van het plantgat, (jae dat oa'j ook w kunne bedienke...), als het gat gegraven is en groot genoeg om de wortelkluit ruim te herbergen, dus geen gefriemel om de wortels in een te klein gat te friemelen of te frommelen, dan gaan we eerst de bodem van het plantgat inspecteren, bestaat dat uit een harde of zeer vaste laag, die op de zeeuwse klei meestal ook nog blauwig ziet en stinkt, ( een bitje bezope uutstraelienge zou je dus kunne zegge), dan moet die bodem worden losgemaakt en wel tot op een zodanige diepte dat er geen sprake meer is van een vaste bodem, het komt dus gewoon neer op, omspitten, los maken, uitgraven en weer terug gooien van de grond. De zijkanten van een plantgat moeten niet mooi glad en rond zijn maar brokkelig dus zeg maar met een beetje inhammen, dit vergemakkelijkt n.l.het opzij uitgroeien van de wortels. In een 'mooi' rond gat bestaat de kans dat de wortels er in blijven rondgroeien en zich zodoende niet verankeren in de omliggende grond, met als gevolg dat je boom na enkele jaren wasdom en een mooie rechtop gaande groeiwijze plotseling bij de eerste de beste flinke wind opzij gaat hellen of helemaal scheef waait. Als het gat nu klaar is en u wilt daar b.v. een boom in planten dan gaat u nog eens een keer passen, dat doe'j mee een nieuwe jas toch ook?, de boom in het gat dus om te kijken of de wortels er nu goed in passen, tevens kunt u nu bepalen waar de boompaal het beste tussen de wortels kan worden geplaatst, want die komt n.l. niet stom naast de wortelkluit te staan zoals je wel eens ziet maar zo dicht mogelijk bij de stam, deze plek markeert u nu met de punt van de paal en de boom gaat er weer uit waarna eerst de paal in de grond geramd kan worden. Neem een paal die minstens 50 cm langer is dan de stam van de boom. Neem niet zo'n mooie gefraisde paal, (ander woord is tegenwoordig 'n "gelikte" paal), want dat zijn palen die gezaagd zijn uit allerlei resten hout of weet ik veel hoe ze het precies doen, maar ik weet wel zeker dat ze geen ruggegraat hebben, ze breken zo af of na een paar zijn ze weggerot. Aan een goeie boompaal zie je nog dat het een boomstammetje geweest is, ze zijn niet precies recht en ook wat zwaarder dan hun "gelikte" broertjes of zusjes....en de onderkant is dikker dan de bovenkant, da's vrij normaal voor een boomstammetje dus.... of ei' j' wel 's een boom gezie mee een stamme die van onder dinner is dan boven ??? Zet de paal aan de kant waar de meeste stormwinden vandaan moeten worden verwacht, da's bie ons zeeuwen uut de'n zuudwest toet de noordwest-oek, behalve misschien tussen oohe gebouwen m di kaa'j zellef w voele wir of 'n vandaen komt...
Wat betreft het aanplanten van hagen daar kunt u het beste een sleuf voor graven, dit is makkelijker om de planten netjes te verdelen over de hele lengte, voor een sleuf gelden dezelfde regels als voor het plantgat t.a.v. bodemgesteldheid en de randen.
2. Het planten van de boom of de haag.
als het over plantwerk gaat, of dat nu bomen , struiken of hagen zijn, wordt er altijd gevraagd of daar nog turf bij moet. Nou dat moet dus eigenlijk nooit. Maar als de grond nog niet zo mooi is en een beetje grof van struktuur, dus zeg maar veel kluiten of dodden dan is het wel lekker om daar een goed substraat doorheen te mengen, het is niet zo dat alle planten dat nodig hebben en ook niet dat ze  daar over het algemeen een hekel aan hebben maar aan de andere kant moet je bedenken dat ze toch in de bestaande ondergrond zullen moeten wortelen en niet in de plantgaten of -sleuven  moeten blijven rondwortelen, gebruik dus nooit te veel maar alleen een beetje om de grond te verbeteren, luchtiger  te maken dus. Na het graafwerk strooi je het substraat over de uitkomende grond en dat hutsel je dan zolang door elkaar tot er een mooi mengsel ontstaat om in te planten. Een goed substraat om plantgaten te verbeteren en planten aan de groei te krijgen is Vivimus, het is een mengsel van compost, turf en koeiestront.  U gooit nu een laagje plantgrond in het gat of sleuf , vervolgens gaan de planten of boom erin en u zorgt dat de grond stevig tussen de wortels komt te zitten. Vervolgens bindt u de boom nog aan met een goede boomband en wel zo hoog mogelijk net onder de kroon .

nou k'ope daajer wi wat an gaat eit, wim wagenaar.

naar inhoud     vorige pagina     volgende pagina        

Mail deze site ook eens naar een kennis