Groen Bedrijf Wim Wagenaar
Veerseweg 68 A, 4351 SG Veere. , Tel. 0118 502145.   e-mail:info@wimwagenaar.nl 

zondag 04 april 2010,

GRONDBEWERKING .
Als je nieuwe home op de zware zeeuwse kleigrond gebouwd is dan is dat best een stevige ondergrond voor een huis, maar het is de bedoeling dat de eromheen liggende grond op een later tijdstip met ere "tuin" genoemd kan worden.
Als het spreekwoord: "Haastige spoed is zelden goed" ergens voor bedacht is dan za dat vast en zeker je tuun weze, en dan speciaal als die kleigrond te nat is om in te planten.
* Je moet op de kleigrond dus geen haast hebben.
* Je moet die grond niet al te "netjes" willen maken.
Het is het beste om eerst eens te kijken of het hemelwater goed wegzakt in uw nieuwe hobbyruimte, meestal is dat niet geval, immers die grond is tijdens de bouw flink in elkaar gereden en getrapt en die laat moeilijk water door. Daarom is het noodzakelijk dat die grond eerst eens flink diep omgespit  wordt  met een kraan als dat nog kan, dat kost de minste moeite, en anders zult u dat met de hand moeten doen, 2 steken diep is het minimum.(hoef je een paar weken niet te gaan trimmen).En ga me nou niet vertellen dat de aannemer dat wel even doet, want die laat dat doen en dan heet dat de bouwplaats opleveren of weet ik veel welke termen daar nog voor staan, daar is dan een bedrag  voor op de begroting gezet, dat hoort er dan bij en dan is de boel opgeleverd. Helaas is meestal de eigenaar dan nog niet in beeld en die zit dan later met de gebakken peren, oftewel samengeklonterde en afgeplatte bovengrond die geen water door laat. Als u wel al in beeld bent dan kunt u uzelf dus veel narigheid en op een later tijdstip verzopen planten besparen door zelf de regie in handen te nemen.
Als je precies wilt weten hoe de ondergrond eruit ziet en welke lagen zich onder uw eigendom bevinden, en wie wil dat niet weten als rechtgeaarde grondbezitter, raadt ik u aan om eens een 'profielkuil' te graven , huh... wa's dat noe wi ?, ja dat is net zo'n kuil als waar wij allemaal in terecht kunnen komen , maar dan minder diep , graaf een mooi vierkant gat van ongeveer 1 vierkante meter, en een meter diep, als er al eerder water in komt kun je natuurlijk stoppen, dan weet je in elk geval alvast welk probleem je eerst op moet lossen alvorens planten aan je grond toe te vertrouwen...
Je kunt nu aan de randen van de kuil keurig zien of, en zo ja, welke vaste lagen zich in de bodem bevinden, je zult het je trouwens nog prima kunnen herinneren als daar een echte vaste laag in zat want die vaste laag heeft de nodige inspanning van u gevraagd....

U kunt 3 dingen doen:

1. U kunt met de aannemer afspreken dat er netjes gespit moet worden tot een diepte dat de vaste lagen doorbroken worden, je weet nu precies hoe diep die zitten  dus je laat je niets meer wijs maken , vraag dan ook altijd om een kraan met een 'tandenbak', daar kunnen ze de taaie dodden bovengrond nog een beetje mee los wrijven....en spreek goed af wanneer de kraan komt zodat u er met de neus bovenop kunt staan....

2. U kunt ook de aannemer laten weten dat het kraanwerk niet nodig is en dat u dat zelf verzorgt. Vervolgens gewoon een goede kraanmachinist vragen om de tuin om te spitten, een goede kraanmachinist hoef je niets te vertellen over de ondergrond en die zal uit zichzelf als er vanonder betere grond zit dan in de bovenlaag deze betere grond naar boven halen....

3. Als uw nieuwe home in de provincie Zeeland is gelegen kunt u mij,  wim wagenaar dus,  ook  "inhuren" om één en ander voor u te regelen en toezicht te houden dat het werk volgens de regels der kennis van de grond wordt gedaan.

Vervolgens kunt u nu een drainage aan leggen dat kost niet veel en daar heb je jaren plezier van, als je het later door de planten moet gaan doen dan kun je je plezier wel op, drainagebuis kost rond de 2 euro per mtr., betaal niet meer, "anders oor je bie de bok gedae...."
Het beste is nu om die grond een jaar met rust te laten, niet te veel belopen al kan dat bij droog weer geen kwaad, een groenbemester inzaaien is een hele goede maatregel om grond- en waterhuishouding tot rust te laten komen en het verrijkt het bodemleven...
Met geen  haast bedoel ik verder dat je b.v, (om maar met het ergste dat een mens zijn kleigrond kan aandoen te beginnen), nooit gaan  fresen of laten fresen. Een groter struktuur-, en dus grond-verpestend apparaat bestaat er niet...(een frees is alleen bedoeld om b.v. een zaaibed gereed te maken!!!) Kleigrond moet zo grof mogelijk blijven liggen en ook zo open mogelijk, dus gewoon na het spitten met de kraan, of met de hand   laten liggen en zo weinig mogelijk belopen , het water zal dan in de winter snel weg kunnen zakken en de vorst dringt diep de kluiten in zodat die in het voorjaar mooi uit elkaar vallen.
Er moet ook geen laagje turf op kleigrond want dat dekt de grond af en het blijft er nat onder, als U dat er door wilt spitten om de grond luchtiger te maken , mij best , daar zul je later plezier van hebben , doe dat dan wel alleen waar U de border gaat aanleggen en niet waar het gras moet komen , gras heeft een hekel aan turf en mos lust er wel pap van ...als U begrijpt waar ik niet heen wil...(of wilt u binnen het jaar ook zo'n prachtig groen mosveldje misschien ...?)
Als U wilt planten in deze grof liggende kleigrond is dat ook geen enkel probleem , doe dat net voor of tijdens de wintermaanden en de natuur doet de rest. Wat dat fresen betreft , dat doe je in het voorjaar als de grond droog genoeg is en alleen ten behoeve van gazonaanleg b.v., als je dus in een nieuwe straat en in een nieuwe wijk woont en je ziet op een dag van die als vakmensen verkleedde straatventers aan je deur verschijnen met een vrachtauto vol turf of andere troep die ze willen slijten, en met een grote freesmachine achterop en die voor weinig geld je tuintje met een frees willen verpesten dan bent u bij dezen gewaarschuwd, hou ze uit je tuin, luister niet naar ze, ook al zeggen ze dat iedereen meedoet, of bij de buren zijn we ook al geweest, of de buren willen het ook graag maar dan moet u ook meedoen anders kunnen we niet in hun tuin komen, schijt an, nie meedoe..!!! ik ben er wel eens ingetuind om een op die manier behandelde tuin te mogen inplanten…..’k voele m'n rik nog a ‘k er over dienke….totaal en voor jaren verpest, later hoorde ik dan dat de frees er was weggezakt en blijven vastzitten omdat het toch nog te nat was….
GROND OPHOGEN doe je met goede ZEEUWSE TUINGROND of met BRABANTSE BOSGROND b.v., of met TERRAFIN-®, een gemengde opvulgrond, deze grondsoorten zijn niet in zakken te koop maar moeten altijd los worden aangevoerd, vanwege het gewicht uiteraard, onze mooie nieuwe dikke vette stevige tandem-asser-aanhangwagen mag u gratis voor dit doel gebruiken....Dus met grond hoef je nu nooit meer de mist in te gaan, spul in zakken is geen grond en dus niet geschikt om mee op te hogen, het is GROND-VERBETERINGS-MATERIAAL, ook al zet de fabrikant op de zak dat je er mee op kunt hogen, doe het niet het is er alleen ten bate van de verkoopcijfers erop gezet...
Voor GRONDVERBETERING en tevens plantenvoeding kunt u ook G.F.T. COMPOST gebruiken, die ligt hier en daar gratis  voor het opscheppen, dus dan kaa'j es echt opscheppe....

naar inhoud     vorige pagina     volgende pagina

 

Mail deze site ook eens naar een kennis